QUÉT QR NHANH
QUÉT QR NHANH Menu kỹ thuật số không tiếp xúc

Hàng ngàn nhà hàng sử dụng QRPlaza Menu
để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Tham gia ngay
Chúng ta làm gì?

Các giải pháp sáng tạo để tạo menu kỹ thuật số QR tự thiết kế

Bạn có thể tạo menu của riêng mình bằng mã QR Code tự thiết kế. Ngoài ra nhiều mẫu QR làm cho nó tốt hơn.

Lời chứng thực

Gói thành viên

Trial Plan

Thử nghiệm
Đặc điểm của Trial Plan
 • 5 Danh mục thực đơn
 • 5 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 50 Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
 • Payments by credit card or PayPal
 • Instant notifications via Email and WhatsApp
Tham gia ngay

BAR Plan

150,00 €/ Hàng năm
Đặc điểm của BAR Plan
 • 20 Danh mục thực đơn
 • 30 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 50000 Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
 • Payments by credit card or PayPal
 • Instant notifications via Email and WhatsApp
Tham gia ngay

Hotel Plan

499,00 €/ Hàng năm
Đặc điểm của Hotel Plan
 • 50 Danh mục thực đơn
 • 100 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 100000 Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
 • Payments by credit card or PayPal
 • Instant notifications via Email and WhatsApp
Tham gia ngay

Bánh quy

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Chính sách Cookie

Chấp nhận